تالار زبانشناس

زمان استفاده از colled

چرا در درس رومئو ازcolled استفاده نشده


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی رومئو و ژولیت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

چنین کلمه ای نداشت درس

1 Likes