تالار زبانشناس

نیاز به اصلاح.. استفاده از mine بجای my در جمله زیر

let go of mine pants." “let go of my hat.”


این تاپیک مربوط به داستان« مال من بهترینه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی »

2 Likes