تالار زبانشناس

کاربرد is و does در جمله سوالی؟!

در درس کارن گربه ای خرید بعضی جاها سوال با is شروع میشه و بعضی جاهام با does … آیا قانون خاصی برای چنین چیزی در گرامر هست؟
مثلا یک جا میپرسه
?Is karen happy at work
یا مثلا
?Is karen a good cook
اما در جای دیگه از همین درس سوال رو به این شکل میپرسه
?Does Karen want new hobby
?Does karen like swimming

3 Likes

سلام. خوش اومدید :sunflower:

تو هر دو جمله ی شما…فقط یه فعل داریم…فعل اصلی is…به معنی “هست”

تو این دو جمله، فعل اصلی به ترتیب want و like هستن

کافیه این رو بدونید که برا سوالی کردن/منفی کردن یه جمله، مجبورید یه فعل کمکی رو بیارید تو کار
که کمک کنه به فعل اصلی

برا زمان حال ساده، سوم شخص مفرد، این فعل کمکی همون does هست
(و برا اول شخص/دوم شخص و …، همین نقش رو فعل کمکی did داره)

اگه باز براتون ابهامی بود، حتما بپرسید (و البته بخش جست وجوی تالار هم-گوشه ی بالا، سمت راست، در خیلی از موارد می تونه کمک کننده باشه)
موفق باشید

2 Likes

سلام. خوش اومدید :sunflower:

کافیه این رو بدونید که برا سوالی کردن/منفی کردن یه جمله، مجبورید یه فعل کمکی رو بیارید تو کار
که کمک کنه به فعل اصلی (تنها استثناء! فعل های am/is/are/was/were هستن که اگه به عنوان فعل اصلی تو جمله باشن، نیاز به فعل کمکی ندارن)

تو هر دو جمله ی شما…فقط یه فعل داریم…فعل اصلی is…به معنی “هست”

تو این دو جمله، فعل اصلی به ترتیب want و like هستن

برا زمان حال ساده، سوم شخص مفرد، این فعل کمکی همون does هست
(و برا اول شخص/دوم شخص و …، همین نقش رو فعل کمکی did داره)

(بخش جست وجوی تالار -گوشه ی بالا، سمت راست، در خیلی از این موارد می تونه کمک کننده باشه)

موفق باشید

2 Likes