تالار زبانشناس

عدم تطابق صوت با حرکت متن

صوت فایل با حرکت متن تطابق نداره.


این تاپیک مربوط به فصل« فصل 01 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. کتاب: « مديريت پول اصول كاربردي براي تعادل وضعيت مالي »

1 Likes