تالار زبانشناس

چرا حال ساده تو جمله macbeth writes a letter ... استفاده شده؟

سلام.

تو این داستان، نویسنده ترجیح داده تو زمان حال حکایت کنه داستان ش رو

2 Likes

برای روایت داستان میشه از حال ساده استفاده کرد. منتها باید در طول داستان ثابت باشه این روند تعریف کردن و استفاده از اون زمان گرامری. اگه توجه کنید توی متن این قاعده رعایت شده و زمان حال ساده کلا استفاده شده. مثلاً فعل comes و …

2 Likes