تالار زبانشناس

چرا do وdid در یک جمله آمده

What did you do with your lump of gold?’


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی تکه‌ی طلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

در این ساختار جمله‌ی سوالی، بعد what کلمه did میاد
بعد did فعل باید در شکل ساده بیاد
Do شکل ساده to do است

What did you do?
چه‌ کردی؟ چه کار کردی؟

3 Likes

سلام دوست گرامی
ببینید اینجا فعل کمکی ما did هست و Do فعل اصلیه به معنی انجام دادنه و منظور فعل کمکی do نیست

3 Likes