تالار زبانشناس

ایاat one pointاصطلاحه؟به چه معنییی هست؟

At one point, Westinghouse was at risk of losing his company and asked Tesla for help


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی نابغه‌ای از یاد رفته » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « نابغه ی فراموش شده »

2 Likes

یعنی زمانی بود که/ یک موقعی بود که نزدیک بود شرکتش رو از دست بده

5 Likes

به معنی یک لحظه، در یک آن

4 Likes

سلام دوستان عزیز
دقیقا این یک اصطلاح است
تو این جمله یعنی : در یک دیدگاه(یا از دیدگاه اول)، از منظر اول

3 Likes