تالار زبانشناس

معنی lookدر جمله زیر؟؟؟

who looks like Hero.


این تاپیک مربوط به درس« هیاهوی بسیار برای هیچ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

اینجا looks like باهم معنا میشه عبارت look like به معنای شبیه بودن و ب نظر رسیدنه ک به خاطر کلمه who با s سوم‌شخص اومده :))

2 Likes