تالار زبانشناس

کاربرد just در جمله زیر

“it looks just like Goldie.”
فکر میکنم برای تاکیید باشه ایا درست میگم؟


این تاپیک مربوط به داستان« یک حیوان خانگی برای پیت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی » داستان: « پیت گربه »

1 Likes

به معنی دقیقا / exactly
دقیقا شبیه
بله

6 Likes