تالار زبانشناس

اینجا چرا way اورده

Gus gave the tree a try but the branch was way too high


این تاپیک مربوط به داستان« پیت گربه و فرد جدید » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی » داستان: « پیت گربه »

2 Likes

قید هست به معنی خیلی

4 Likes
4 Likes