تالار زبانشناس

مخالف کلمه take off رومیدونید به معنی بلند شدن هواپیما☺☺

هرچی گشتم پیدا نکردم

1 Likes

سلام. :slightly_smiling_face:
مخالفش میشه land

3 Likes

معنیش چه میشه میشه نشستن هواپیما

2 Likes

بله. تاجایی ک من میدونم بعضی جا ها معنی کاهش یافتن هم میده

3 Likes

ممنون دوست عزیز دستتون درد نکنه

2 Likes

خواهش میکنم :blush: وظیفه دونستم ک بگم :slightly_smiling_face:

3 Likes