تالار زبانشناس

موارد استفاده افعال کمکی

درداستان مکبث.درجمله they lied to me.ایا میشه از were قبل از فعل استفاده کرد؟ازکجا بفهمیم که چه موقع اسفاده کنیم از were


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

4 Likes

ســلام

ماضی سادس… نیاز به were نداره چون در گذشته انجام شده و دیگه تمام شده …

اما اگر بگیم they were lying

آنها داشتند دروغ می گفتند ماضی مستمر هست…

بسته به اینکه چی بخوایین بگین ساختار جملتونم متفاوته :slight_smile:

5 Likes

سلام was و ware برای simple past به کار میبریم وقتی که فعل به صورت گذشته باشه .

3 Likes