تالار زبانشناس

جعبه لایتنر جدا جدا

سلام به همه ببخشید چراجعبه لایتنر هر قسمت جداست؟یعنی داستان های بچگانه جدا نیمچه داستان جدا؟گزینه ای نداره که همشون باهم بیان؟ یا من نمیتونم بیارمش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

1 Likes

سلام وقتی وارد برنامه میشین پاییین از سمت راست دومی لایتنر کل برنامست

3 Likes

اها خیلی خیلی ممنونم :pray::pray::pray::pray:

2 Likes