تالار زبانشناس

چرا در این جمله به جای am از was استفاده سده

The witches said l was safe.they lied to me

چرا به جای amاز wasاستفاده شده


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

سلام
Am.is = in the past :arrow_right:was
جادوگرا گفتند در گذشته گفتند
من ایمن(در امانم) هستم

3 Likes