تالار زبانشناس

سوال گرامری داستان مکبث

در داستان مکبث .جمله Lady macbeth .آیامیشه گفت macbeth’s lady؟یعنی خانم لیدی دیگه .چه مواقعی بدون حرف اضافه مالکیت s.باید جمله روبگیم؟

1 Likes

فکر کنم تفاوتهایی دارند

1 Likes

سلام
Lady macbeth
یعنی خانوم مکبث (یه جورایی صفت)
Macbeth’s wife
درسته زنه. یا خانومه مکبث

2 Likes

سلام دوست عزیزم.
این Lady در اینجا لقبی هست که به خانمی که از خانواده ی اشرافی باشه داده میشه، لقبی مثل لُرد، دوشس، دوک، و غیره. برای همین اون جوری که شما گفتین استفاده نشده و نمیشه که استفاده بشه.

4 Likes