تالار زبانشناس

Pretty چرا

مترادف هستن اما معنی‌شون کمی متفاوته

خب می‌شد از beautiful استفاده کرد اما حس و معنی رو عوض می‌کرد.

زیبا، قشنگ خوش‌گل

او زیباست

چرا گفتی زیبا؟ چرا نه قشنگ یا خوشگل؟ مگه نمیشه اینا رو استفاده کرد؟

Beautiful
از pretty شدید تر است

1 Likes

سلام دوست عزیز
مطلب زیر خیلی کامل گفته

http://www.differencebetween.net/language/difference-between-pretty-and-beautiful/

اما به طور کلی بگم pretty به کار برده شده چون داره تخم ها رو به لحاظ ظاهری و دیداری توصیفش میکنه، مثلا وقتی از اندام یک نفر خوشتون میاد این صفت کاربرد داره اما زمانی که میخواین از لحاظ حسی و درونی یک چیز رو توصیف کنید beautiful کاربرد داره.

2 Likes