UFOsمخفف چه چیزی هست؟


این تاپیک مربوط به درس« مکالمه فعالانه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « حمله ی آدم فضایی ها »

3 پسندیده

Unidentified flying object

8 پسندیده