تالار زبانشناس

؟care اینجا معنیش چی میشه

People laughed at him but he didnt care
بیشتر جاها معنیش محافظت کردنه اینجا دقیقا معنیش چیه ؟؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی تکه‌ی طلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

اهمیت دادن، توجه کردن

ک البته اینجا منفیه، پس معنیش

اهمیت ندادن و توجه نکردن میشه

4 Likes