تالار زبانشناس

معنی engagd

توی درسی که شما لینک گذاشتین به طور مشخص البته فقط engage هست و engaged نداریم. اگه جای دیگه هست با جمله ی کاملش بذارین بهتر میشه راهنمایی کرد.
توی این متنی که گذاشتین engage هست، خود درس هم بلافاصله معنیش رو توضیح داده، نوشته
To engage means to use
معنی استفاده کردن، درگیر کردن و درگیر شدن میده. با اون engaged که معنای نامزد شدن برای ازدواج میده اینجا فرق میکنه معنیش، گرچه از یک ریشه میان

4 Likes