تالار زبانشناس

Songاینجا به چه معنیه؟

He pulled out his sword and chopped Song Yi’s head off


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی کشتی‌های غرق‌شده و ووگهای شکسته » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « کشتی های غرق شده و ووگهای شکسته »

1 Likes

اسم شخص هست. Song Yi
توی داستان چند بار تکرار شده، با حرف بزرگ هم نوشته شده اگه دقت کنید. در پاراگراف چهارم ذکر هم شده که این شخص، رئیس شخصیت دیگه به اسم Xiang یو هست.

2 Likes

Song yi شخصیت کره ای یا جینی یا ژاپنی

1 Likes