تالار زبانشناس

معنی farmچیه


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

مزرعه

2 Likes

farm یعنی مزرعه
farmer یعنی کشاورز
animel farm مزرعه حیوانات

2 Likes

Farm مزرعه اسم
I’m in a farm

Farm کشاورزی کردن یا پرورش حیوانات فعل
He farms sheep
He farmed wheat

2 Likes