تالار زبانشناس

کاربرد عبارت زیر?

Where are you speeding off to today? آیا از speeding off هم میشه برای انسان ها استفاده کرد و گفت با این عجله کجا داری میری?

2 Likes

سلام

2 Likes