تالار زبانشناس

They found an mp3 player that they liked after searching and scrolling for a few hours

اینجا چرا قبل ام پی تری حرف an اومده خب نباید a بیاد


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 51- کوین به دنبال یک پخش‌کننده موسیقی جدید می‌گردد » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

1 Likes

سلام دوست عزیز

درسته با حرف صامت و بدون صدا شروع شده اما کار به حرف نداریم، باید به صدای اون توجه کنید ما میگیم :

“em-pee-tree”

پس کاربرد an اینجا درسته

2 Likes

چه جالب :slightly_smiling_face::slightly_smiling_face::slightly_smiling_face::slightly_smiling_face::slightly_smiling_face::slightly_smiling_face::slightly_smiling_face::slightly_smiling_face::slightly_smiling_face:مرسی

2 Likes