تالار زبانشناس

Where'd you learn that مخفف چیه؟

بعداز where
dمخفف چیه منظو wouldهست؟


این تاپیک مربوط به فصل« بخش 01 » در نرم‌افزار «زوم» است. : « ظاهر باطن »

1 Likes

اینجا did هست، یه کاری اون شخصیت انجام میده و اون یکی ازش میپرسه از کجا یاد گرفتی اینو؟ در گذشته یاد گرفته، پس did هست.
گرچه با would هم داریم و اونم گرامری درسته

2 Likes