تالار زبانشناس

کارایی زبانشناس را از ۱۰۰ چند نمره می دهید؟ کلاسهای زبانی که در موسسات رفتید چند؟

سلام دوستان یه مقایسه همگانی از همه دوستان حاضر در تالار انجام بدیم ببینیم جواب این سه سوال چه نتیجه ای دارد؛
۱. کارایی زبانشناس را در یادگیری شما از ۱۰۰ چند نمره می دهید؟
۲. کلاسهای زبانی که در موسسات رفتید چند؟
۳. و زبان در دبیرستان و دانشگاه چند نمره از ۱۰۰ می گیرد؟

۱. ۸۰
۲. ۵۰
۳. ۴۰
نمرات من

لطفا نمره بدید دوستان😊