تالار زبانشناس

معنی نامفهوم just در داستان جورج بند۴

معنی just در but the dragon just took
و معنی could در the king could only
ومعنیcould در as fast as he could the late
در داستان جورج و اژدها بیشتر کلمات نامفهومند


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

4 Likes

ســلام

ولی اژدها فقط غذا رو گرفت/خورد
(اما باز هم به حملاتش به روستا ادامه داد)

پادشاه تنها می تونست

به تندی که او می تونست

ا could گذشته can هست :slight_smile:

اگر خوب بخونیدشون و چندین بار تکرار کنید به عبارتی مفهوم رو بفهمید دیگه جملات براتون نامفهوم نیستن :blush:

10 Likes