تالار زبانشناس

Labradorمعنی

They both had 3-year-old Labradors, rabbits, and guinea pigs


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی سرنوشت یا شانس » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « سرنوشت یا شانس؟ »

1 Likes

سلام

2 Likes

سلام دوست عزیز. Labrador یک نژاد و نوع سگ هست

3 Likes