تالار زبانشناس

تلفظ کلمه beaten

هر چه گوش میکنم درست متوجه تلفظ کلمه beaten نمیشم حرف تی رو میگه یا نه از روش میپره؟!


این تاپیک مربوط به درس« مکالمه فعالانه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « برده داری کودکان »

1 Likes

در تلفظ American، حرف t بین دو مصوت، d ادا میشه.

5 Likes