تالار زبانشناس

سلام خوب هستین کی گرامری قویه


میشه کمک کنید سه تاشو میدونم

1 Likes

It’s Sunday, there are many students at school, They are playing football now, but Ali Doesn’t play football because he broke his leg last week.

سلام، مواردی که بولد کردم صحیح هستند

5 Likes

خب دلیلش رو میگوید تا من هم یاد بگیرم

2 Likes

they are playing football now
but ali doesnot play football

2 Likes

این حال استمراری هست؟

2 Likes

he broke his leg last week

2 Likes

کدام همونی که ing امده

2 Likes

چون گذشته است درسته یا…

1 Likes

بله همین که ingداره رو میگم

1 Likes

اخرین جمله وقتی گفته last week فعل گذشته میشه گرامرش simple past

2 Likes

ممنون دوست عزیز دستتون درد نکنه خیلی خوب راهنمایی کردید

2 Likes

اره چون گفته now یعنی همین الان دارن انجام میدن present con
چون هیچ وقت بعد از v تو simple present فعل کمکی نمیاد . i listen music
Iam listen music اشتباه

2 Likes

بعد ali چون سوم شخص از does استفاده میکنیم .چون داره منفی میکنه

2 Likes

خواهش میکنم این گرامر basic

2 Likes