تالار زبانشناس

چند درصد از محتوای وب انگلیسی هست

سلام
440px-WebsiteContentLanguages.svg
انگلیسی54.2درصد رتبه اول
فارسی 2.1درصد رتبه نهم
عربی هم0.7درصد رتبه 17ام

لینک کامل مقاله:

9 Likes

تو نمودار که فارسی نهم نیست؟؟؟؟:face_with_raised_eyebrow::face_with_raised_eyebrow:

5 Likes

ایول به انگلیسی خودمون :heart::blue_heart:
می گم “انگلیسی خودمون” :joy: انگار زبان انگلیسی مال خودمون هست :joy: ولی خوب من تعلق خاطر زیادی به زبان انگلیسی دارم دیگه :joy::grin::v:
دستتون درد نکنه بابت این تاپیک @MehrabT :tulip::sunflower::hibiscus:

من هم تعجب کردم!

5 Likes

فارسی نیست
رتبه نهم ایتالیاست

4 Likes

من هیچ چیز از خودم نمیگم منبعش ویکی پدیاست
اگه توی سایت برین زده عکس بالا مال2014هست
ولی فارسی متن سایت توی2019. رتبه 12رو داشت

6 Likes

چیزی ک تو عکس بودو گفتم

4 Likes

بله عکس مال 2014 هست ولی توی2019 فارسی نهم بوده
بگذریم مهم اینه انگلیسی با اقتدار اوله

3 Likes

بله حق باشماست
فارسی هم بین ایناست خوشحال شدم

4 Likes

درسته ما زبان علم الان را دنبال می کنیم و توی هرزمانی بایستی به روز بود. اما همین زبان با مکر روباه مکار گسترش یافت و نباید از این که زبان شیرین فارسی رده های بالا نیست احساس عجز کرد!

2 Likes