تالار زبانشناس

کاربرد gonna در جملات

اگر در جمله زیر gonna نبود چه فرقی در معنا بوجود میامد؟

, “Wow, so I’m gonna have a good deal.”


این تاپیک مربوط به درس« درس مکمل - پرسش و پاسخ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « غذای بوبا - درسنامه اصلی »

2 Likes

سلام
gonna در واقع مخفف going to هستش که یه جورایی نشون دهنده قصد و هدفی که می خواهیم انجام بدهیم

2 Likes

I’m
going to talk about…

her friend is
going to be more successful…

2 Likes