تالار زبانشناس

کاربردdo وdoes

چرا در جمله She always makes him do his homework.بجای do ازdoesاستفاده نشده؟


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 5- جان تکالیف زیادی دارد » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

3 Likes

سلام اینجا do v
برای homework از do استفاده میکنیم
do homework
انجام دادن تکالیف

2 Likes

یعنی ربطی به فاعل نداره؟

1 Likes

به خاطر اینکه قبلش فعل داریم، make، و فعل دوم باید به صورت مصدر و ساده بیاد. که اینجا شکل کاملاً ساده فعل do هست. فکر کنین مثلاً یه فعل دیگه داشتیم. مثلاً read.

She always makes him read a book.
نه اینکه بگیم
She always make him reads a book :x: :x:

تغییرات رو روی فعل اول اعمال میکنیم فقط و فعل دوم رو ساده نگه میداریم.

7 Likes

do میگه v homework نیست

1 Likes

متوجه پیامتون نمیشم، واضح تر بنویسین لطفاً

3 Likes

همیشه همراه homework
Do استفاده میکنیم

1 Likes

خیر. اگر برای سوم شخص باشه و جمله معمولی باشه با does میاد.
خط یازدهم همین درسی که ایشون ازش سوال پرسیدن رو ببینید.

She does her homework every day.

4 Likes

ممنون مرسی از راهنمایتون

2 Likes