تالار زبانشناس

You and I or you and me?

تفاوت you and I و you and me چی هست؟


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 6- شب عادی جین و فِرد » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

3 Likes

اگر در جایگاه فاعل داره استفاده میشه این عبارت، you and I میگیم، و اگر در جایگاه مفعول باشه یا بعد از ضمیر و… جایگاههای غیرفاعلی، میشه you and me. البته حتی خود کسانی که انگلیسی زبان مادریشون هست هم این دوتا رو به جای هم استفاده میکنن و زیاد خواهید دید یا خواهید شنید ازشون که به نظرتون دارن جابجا میگن.

5 Likes