تالار زبانشناس

فرق cut با cut off چیست؟

فرق بین cut off با cut دقیقا چیه ؟؟؟


این تاپیک مربوط به درس« زندگی یا مرگ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

2 Likes

خود Cut میتونه برش کوچیک یا بزرگ باشه،
Cut off یعنی کامل بریدن و از جا کندن

7 Likes