تالار زبانشناس

اینجاdeeply movedینی چی

The courage of a small boy to stand up against the powerful carpet industry deeply moved people around the world.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی بردگی کودکان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « برده داری کودکان »

2 Likes

سلام
کلمه move در بسیار جاها معنی" تکان دهنده(به صورت احساسی) " می ده
در اینجا یعنی: مردم در تمام جهان رو عمیقا تحت تاثر گذاشت.

4 Likes