تالار زبانشناس

I did do that

سلام i did do that somewhat چطور دو فعل کنار هم اومدن و چه معنی میده


این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « الگو ها »

2 Likes

سلام برای تاکیده
I did that
من انجام دادم اونو
I did do that
من قطعا انجام دادم اونو
I do pay their
من قطعا پرداخت میکنم
در ضمن در داخل تالار هم سرچ کنید.

5 Likes