تالار زبانشناس

He can go home at 5:00

قبل از home نیاز به toنیست؟چرا؟


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 7- جیمز در یک اداره کار می کند » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

4 Likes

سلام
اگر اشتباه نکنم به این دسته از جملات کالوکیشن میگند.

He goes home . He went home .

He goes shopping .i go shopping…_
I go crazy .

5 Likes