تالار زبانشناس

سوال گرامری have یا has

Andy has a new girlfriend named Sara.Does Andy have a new girlfriend? Yes, Andy has a new girlfriend.Her name is Sara
چرا تو سوال از have استفاده کرده با اینکه سوم شخص و در جواب ازhas

2 Likes

سلام تو سئوالی و جملات منفی فعل اصلی شکل اصلی رو به خودش میگیره.
مثلا.
He has a bike
Do he have a bike?
What do he have ?

I had lunch
Did i have lunch ?
Yes i had lunch
No , i didnt have lunch

4 Likes

ام اقا سجاد اینجا کمی اشتباه کردید
در این جملات ب جای do از does استفاده می کنیم
میشه
Does he have a bike ?
What does he have ?

5 Likes

هرجا فعل کمکی استفاده کنیم، فعل اصلی به شکل ساده میاد، و تغییراتی که میخوایم بدیم رو روی فعل کمکی میدیم.
مثلا حتی وقتی میخوایم سوم شخص بودن رو نشون بدیم از فعل کمکی does استفاده می‌کنیم، و فعل اصلی روهمچنان به شکل اصلیش میاریم.
He has a car.
Does he have a car?
What does he have?

4 Likes

سلام
مرسی که گفتین.
حقیقتش عجله ای نوشتم.

3 Likes

محبت کردین از کمکتون ممنونم

2 Likes

مرسی از کمکتون لطف کردین

2 Likes