تلفظ انگلیسی متن

درداستان رومئو وژولیت چرا درجمله we are the montaguse گوینده اینگونه تلفظ میکنه وی آو. دِ مونتگیوس.
are را ، آو میگه


این تاپیک مربوط به فصل« بسته ی اول » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه »

4 پسندیده

اختصار داره و جمله را بهم میچسبونن

5 پسندیده

منظورم اینه که چرا میگه و.
کلمه are رو آو تلفظ میکنه

4 پسندیده

تو لهجه امریکایی آر معمولا میفته تو تلفظ در بعضی کلمات

5 پسندیده

درسته ولی چرا صدای و میده :unamused:

3 پسندیده