تالار زبانشناس

آیا این جمله اشتباه نیست؟ لطفا بخونید و جواب بدید

If he is the king, I will be the quien
در صورتی که قبلا جادوگرا بهش میگن
You will be the new king of Scotland
من فکر میکنم این درسته
If he will the king, I will be the quien


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

4 Likes

سلام
جملش کاملا درسته. ساختار جمله شرطی نوع اول هستش. جمله ای که با if همراهه به صورت:
فعل به صورت حال ساده+فاعل+if
و جمله بعدی به صورت:
فعل به صورت ساده+will+فاعل
به کار میره

5 Likes

Ok, thank you so much :hugs:

2 Likes