تالار زبانشناس

سوال از داستان «هیاهوی بسیار برای هیچ»

در این جمله
چطور کلمه ی home, معنی شده ؟

She’s in love with Claudio, the brave soldier, home from the war.

دختر لئوناتو هرو نام دارد و عاشق سرباز شجاعی است که تازه از جنگ به «خانه» بازگشته است.

می خوام بپرسم چرا اینطور home معنی شده


این تاپیک مربوط به درس« هیاهوی بسیار برای هیچ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

4 Likes

سلام گاهی اوقات home فعل هست و معنای برگشتن رو میده … از جنگ برگشتن …

در این تاپیک راجع بهش صحبت شده

9 Likes

تنک یو…
وری یوز فول

3 Likes