تالار زبانشناس

معنی دقیق جمله زیر چی میشه

باید مطمئن باشی که دوره های درسی ( مجموعه ها، ست ها، احتمالا منظورش تمرین های درس هست) رو به ترتیب انجام بدی چون آخریاش سخت ترن.
the one یا the ones رو برای جلوگیری از تکرار در جملات به کار میبریم. اینجا منطور از the ones همون lesson sets هست.

9 Likes