تالار زبانشناس

Has a bath or she goes to the bath ? کدام جمله درست است

برای گفتن اینکه کسی به حمام میره توی انگلیسی از have/has یا take استفاده میشه.
He has a bath,
He takes a bath
همینطور برای دوش گرفتن
He has a shower
They have a shower
They take a shower

به فارسی ترجمه نکنین و توی ذهنتون روی ساختارهای فارسی تاکید نکنین راحت تر پیش میرید.

اون جمله ای که شما گفتین ممکنه در مواردی استفاده بشه ولی معنیش این نیست که اون شخص حمام میکنه، بلکه ممکنه فقط بره توی حموم. که اونم خیلی مصطلح نیست باز

5 Likes