تالار زبانشناس

Have also?

People have also tried exploring the lake
سلام دوستان کاربود have در اینجا چیه؟؟؟
ساختار جمله رو هم برام کامل باز میکنید؟؟؟؟چه زمانیه؟
اگه نبود چی میشد؟

3 Likes

سلام دوست عزیز در اینجا have مربوط به فعل tried است ک باعث میشه فعل ب ماضی نقلی (حال کامل)تبدیل بشه به معنای سعی کرده اند.
ماضی نقلی برای بیان یک زمان نا مشخص در گذشته مثل ever, many timesبه کار میره و نمیتونیم ازش برای زمان های مشخص مثلyesterday(دیروز)،that day(آن روز)و…استفاده کنیم.
اگر از have استفاده نمیشد معنای جمله ازمردم همچنین سعی در کشف دریاچه کرده اند به مردم همچنین سعی در کشف دریاچه کردند تغییر میکرد
که استفاده از have و ماضی نقلی به ما نشون میده ک یک عمل توی گذشته یک یا چند بار اتفاق افتاده.
ساختار کلی ماضی نقلی هم به این صورته :
شکل سوم فعل+have/has+فاعل

4 Likes

توضیح کامل و عالی :pray::pray::pray::pray::pray::purple_heart:
ممنون

4 Likes