تالار زبانشناس

گرامر واصطلاحات

تفاوت take awalk با go for awalk چیست؟

3 Likes