تالار زبانشناس

Would steal, or stole

It was the his job to make sure that no body stole king’s deer
ایا میتوان نوشت
It was his job to make sure that nobody would steal king’s deer
تفاوت این دو جمله


این تاپیک مربوط به درس« رابین هود » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی چهارم »

2 Likes