تالار زبانشناس

معنی کلمه recess در جمله زیر?

You’re fist task as safety monitor will be to supervise recess while I make snacks for everyone.

1 Likes

جمله رو کامل و بدون غلط نوشتین؟ چیزیش جا نیفتاده؟ چون کلمه first هم fist خورده‌، فکر کنم recess هم شاید تغییر کوچولویی داشته باشه. اما بطور کلی recess میشه وقفه و توقف کوتاه، وقت استراحت، یا عقب رفتن و عقب نشینی چیزی. به این متن همون استراحت و وقفه بیشتر میخوره باشه

2 Likes

اوه بله اون first هستش و بقیه جمله هم درسته. خیلی ممنون بابت توضیحات کاملتون🙏

2 Likes

خواهش میکنم دوست خوبم خوشحالم مفید بوده :hibiscus: :pray:

2 Likes