تالار زبانشناس

معنی cool؟

دوستان من هرجا مینم معنی cool ترجمه میشه سرما و سرد آیا این کلمه معنی دیگه هم داره؟مثلا با همراهی دیگر کلمات یه چیز دیگه ترجمه بشه؟آخه در بسیاری از جملات معنی سرد جواب نمیده مثلا در جمله زیر چه معنی؟ میده

You’re reading these cool things. I got to go work. Life is so unfair.


این تاپیک مربوط به فصل« بخش 02 » در نرم‌افزار «زوم» است. : « ظاهر باطن »

3 Likes

خفن / باحال / معرکه در این صورت

8 Likes