تالار زبانشناس

Too and very

هم معنی هستند و به جای هم به کار میروند؟
مثلا …too tight یا very tight
واینکه چرا نمیگه blue pair shoes
چرابینشون of اورده؟


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 8- لیزا به کفش فروشی می رود » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

3 Likes

نه با هم فرق دارن. وقتی میگین very یعنی زیاد، که چیز بدی هم نیست. اما وقتی میگین too یعنی یه چیزی زیاده از حد شده.
too tight : توی این متن میشه کفشها زیاده از حد تنگن. یعنی مناسب پای اون شخص نیستن. اگه میگفت very tight یعنی خیلی تنگن ولی خب برای اون شخص ممکنه بود اوکی باشن و زیاده از حد نیست.
اینجا رو حتما یه نگاهی بندازین

در مورد of، باید حتما میومده، به معنی فارسیش که تو ذهنتونه توجه نکنین که ما میگیم یک جفت کفش. توی انگلیسی میگیم یک جفت «از» کفش، یا یک جفتِ کفش، یک جفتِ دستکش
a pair of shoes
a pair of gloves

11 Likes

اهان خیلی ممنون عزیزم:herb::cherry_blossom:

4 Likes