تالار زبانشناس

گرامر aron has had many adventures

Aron has had many adventures
چرا has و had با هم اومده و معنی این جمله دقیقا چی میشه؟


این تاپیک مربوط به درس« زمان حال کامل » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

2 Likes

جواب سوال شما در لینک زیر

4 Likes

سلام از
Have و has
برای ساخت زمان حال کامل استفاده میشه :point_down:
…I/they/we have p.p
…She/he /it has p.p
زمان حال کامل برای بیان کاری که در گذشته انجام شده یا اثرش تا حالا موندگار اثر کار مهمه نه زمان.

معنی
ارون ماجراجویی های زیاد (تا حالا)داشته

3 Likes